بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.4.0
 
تاریخ به‌روز رسانی: آذرماه 1397

 

 • بهبود نرم‌افزار
 • افزودن فیلدهای چاپگر، مقدمه نویس، استاد راهنما،  مشاور، زیر نظر
 • امکان درج تاریخ های شمسی و قمری در تاریخ نشر
 • رفع مشکل عدم نمایش حجم در قسمت همزمان سازی

شیوه های جدید:

 • امنيت پژوهي دانشکده علوم و فنون فارابی
 • مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی
 • تعلیم و تربیت پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش
 • مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز
 • پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز
 • پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان
 • روش شناسی علوم انسانی حوزه و دانشگاه
 • جستارهای اقتصادی حوزه و دانشگاه
 • تربیت اسلامی حوزه و دانشگاه
 • علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • تاریخ اسلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • آیین حکمت دانشگاه باقرالعلوم(ع)
 • قرآن شناخت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معارف منطقی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معرفت سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معرفت فرهنگی اجتماعی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • کلام اسلامی موسسه امام صادق(ع)
 • پژوهش های قرآنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • اسلام و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • کاوشی نو در فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • نقد و نظر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • پژوهش نامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب
 • پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب
 • پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب
 • شیعه پژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب

 
·         لیست شیوه های ویرایش شده :

 • مجله مدیریت دولتی دانشگاه تهران
 • مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران
 • مجله انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • مجله مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین
 • شیوه APA  چند زبانه، نسخه 6
 • شیوه (Chicago (author-date چند زبانه، نسخه ۱۷
 • شیوه (Chicago (footnote-bibliography چند زبانه، نسخه ۱۶
 • شیوه IEEE چند زبانه
 • شیوه MLA چند زبانه، نسخه ۷

مترجم‌های جدید: 

 • پیام نور 
 • خانه کتاب 
 • بانک اطلاعات پایان‌نامه‌های علوم پزشکی کشور 
 • پروان پژوه
 • کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی غیاث‌الدین جمشید کاشانی 
 • کتابخانه موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمساری 
 • آدینه بوک
 • کتابخانه دانشگاه تربت حیدریه 

مترجم‌های اصلاح شده: 
 

 • نوراسکالر
 • نورمگز

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.3.0
تاریخ به‌روز رسانی: 30 مهرماه ۱۳۹۷

شیوه‌های افزوده شده:
دانشگاه اصفهان

 • مجله متافیزیک
 • مجله مدیریت تولید و عملیات
 • مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری
 • مجله پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی
 • مجله پژوهش های تاریخی
 • مجله پژوهش های زبانشناختی قرآن
 • مجله پژوهش های زبان شناسی
 • مجله پژوهش نامه روانشناسی مثبت
 • مجله تحقیقات بازاریابی نوین
 • مجله رویکردهای نوین آموزشی

دانشگاه سمنان

 • مجله مدلسازی اقتصادسنجی
 • مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی
 • دانشگاه حکیم سبزواری
 • مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
 • مجله ژئومورفولوژی کاربردی ایران

دانشگاه شیراز

 • مجله مطالعات ادبیات کودک
 • مجله پژوهش های برنامه درسی
 • مجله زبان شناسی گویش های ایرانی
 • مجله مطالعات آموزش و یادگیری
 • مجله مطالعات حقوقی
 • مجله پیشرفت های حسابداری

دانشگاه کاشان

 • مجله مطالعات عرفانی
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • مجله علوم اجتماعی
 • مجله مطالعات زبان و ترجمه

دانشگاه علامه طباطبائی

 • مجله پژوهش‌های اقتصادی ایران
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

دانشگاه اراک

 • مجله مطالعات تاریخی جنگ

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • مجله نثر پژوهی ادب فارسی
 • مجله پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک

دانشگاه قم

 • مجله پژوهش های فلسفی کلامی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 • مجله پژوهش های جامعه شناسی معاصر
 • مجله پژوهشنامه نهج البلاغه
 • مجله پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی
 • مجله مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

 • مجله پژوهش نامۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دانشگاه زنجان      

 • مجله تاملات فلسفی

دانشگاه تبریز

 • مجله تاریخ نامه ایران بعد از اسلام
 • مجله زبان و ادب فارسی
 • مجله پژوهش های فلسفی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • مجله توسعه اجتماعی

·        افزودن پایگاه‌های حمایت شده پژوهیار  

 • کتابخانه و موزه ملی ملک
 • دانشنامه جهان اسلام
 • دانشگاه تربیت مدرس
 • كتابخانه‌ي ديجيتالي نسخه‌هاي خطي و اسناد شرقي
 • تبیان
 • انسانی
 • کتابخانه الکترونیکی شیعه
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • سامانه نشریات دانشگاه امام حسین 
 • انتشارات علمی و فرهنگی 
 • پایگاه آی نجوم 
 • پایگاه اطلاع رسانی حوزه نت
   

·        اصلاح پایگاه‌های حمایت شده پژوهیار  

 • پایگاه آیت الله خامنه ای 
 • علم نت
 • سیناوب
 • نورمگز
 • پایگاه‌های کتابخانه‌های ایران(لیب)
 • کتابخانه دیجیتال دانشگاه شریف
 • پایگاه فیلیمو

 
 

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.2.6
تاریخ به‌روز رسانی: 22 شهریورماه ۱۳۹۷

 • بهبود نرم‌افزار
 • افزودن امکان انتخاب آیتم مورد علاقه 
 • افزودن توضیحات ضروری به شیوه نامه‌های انگلیسی در افزونه ورد 

 
شیوه های اصلاح شده:

 •   اندیشه مدیریت راهبردی
 •    دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری
 •    نگره
 •    گردشگری علم و فرهنگ
 •    هنر علم و فرهنگ
 •    مدیریت و پژوهش های دفاعی
 •    علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
 •    پژوهش در برنامه ریزی درسی
 •    پژوهشنامه حقوق اسلامی
 •    دانش سیاسی
 •    دین و ارتباطات
 •   مطالعات اقتصاد اسلامی
 •  تحقیقات مالی اسلامی
 •   سیاست دفاعی
 •  تحقیقات مدلسازی اقتصادی
 •   جامعة المصطفی
 •   پژوهش نفت

شیوه های جدید:
 

·        پژوهشگاه معارج

 • حکمت اسرا 

·        دانشگاه اصفهان

 •    متن شناسی ادب فارسی
 •    جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 
 •    جامعه شناسی کاربردی 
 •    فنون ادبی 
 •    الهیات تطبیقی 
 •    اقتصاد شهری
 •    برنامه ریزی فضایی جغرافیا 

·        دانشگاه یزد

 •     کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی
 •    کاوشهای مدیریت بازرگانی 

·        دانشگاه تبریز

 •     جغرافیا و برنامه ریزی 
 •     هیدروژئومورفولوژی
 •      پژوهش های نوین روانشناختی 

·        دانشگاه مازندران

 • برنامه ریزی و توسعه گردشگری 

·        دانشگاه شیراز

 • بوستان ادب 

·        دانشگاه شهید چمران اهواز

 •     اقتصاد مقداری
 •     دامپزشکی ایران 

·        دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

 •    لسان مبین 
 •    دانش حسابداری مالی

·        دانشگاه شهید باهنر کرمان

 • دانش حسابداری 

·        دانشگاه فردوسی مشهد

 •     جغرافیا و توسعه ناحیه ای 
 •     جغرافیا و توسعه فضای شهری 
 •     دانشنامه حقوق اقتصادی 

·        دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 • اقتصاد مالی 

·        دانشگاه علوم انتظامي امين

 •     مدیریت منابع در نیروی انتظامی 
 •     انتظام اجتماعی 

·        دانشگاه سیستان وبلوچستان

 • جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای 

·        دانشگاه الزهرا

 • مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان   

       
مترجم های اصلاح شده:

 •      سیویلیکا
 •      آستان قدس
 •      پرتال جامع علوم انسانی               
 •      فیلیمو
 •      کنسرسیوم محتوای ملی
 •      ایرانداک
 •     کتابخانه دیجیتال دفتر تبلیغات اسلامی
 •      شامله
 •      اندیشوران
 •      دانشیاری
 •     علم نت
 •     Lib.ir
 •     نورحدیث
 •     ساعت ایرانداک

15. مترجم های جدید:

 •      آداک
 •      کتابخانه دیجیتال دید
 •       سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC)
 •        سمیناتک
 •       کتابخانه دیجیتال نشریات دانشگاه مشهد

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.2.5

تاریخ به‌روز رسانی: 10 تیرماه 1397

بهبود نرم‌افزار
 
شیوه های اصلاح شده:

 •    جلوه هنر
 •    خانواده پژوهی
 •    مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات
 •    نظام ها و خدمات اطلاعتی
 •     پژوهش های اقتصادی
 •     روان شناسی بالینی ایران

شیوه های جدید:
         دانشگاه گیلان:

 •      ادب پژوهی
 •      مطالعات جغرافیای انسانی نواحی ساحلی
 •    پژوهشنامه حقوق کیفری
 •      سیاست جهانی

      دانشگاه شهید باهنر کرمان:

 •     ادبیات پایداری
 •      ادبیات تطبیقی
 •     مطالعات نواحی شهری

        دانشگاه رازی- کرمانشاه:

 •     جغرافیا و پایداری محیط
 •     روان‌شناسی پیری
 •   کاوش‌نامه ادبیات تطبیقی
 •   مطالعات زبان ها و گویش های غرب ایران

·         دانشگاه سیستان وبلوچستان:

 •  جغرافیا و توسعه
 •   مطالعات روانشناسی تربیتی
 •  مخاطرات محیط طبیعی
 •   پژوهش های مدیریت عمومی
 •   پژوهش های تاریخی ایران و اسلام

      دانشگاه کردستان:

 •  مشاوره و روان درمانی خانواده
 •  مطالعات شهری

         دانشگاه شهید چمران اهواز:

 •   علوم تربیتی
 •   دست آوردهای روان شناختی

       دانشگاه فردوسی مشهد:

 •   پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل
 •   زبانشناسی و گویش های خراسان

       دانشگاه تهران:

 •  مدیریت دولتی
 •   تحقیقات مالی

        دانشگاه مازندران:

 •  جامعه شناسی نهادهای اجتماعی
 •  مطالعات برنامه ریزی آموزشی

       دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره):

 •   مطالعات سیاسی جهان اسلام

       دانشگاه آزاد اسلامی (علوم تحقیقات):

 •   مطالعات توسعه اجتماعی ایران

        پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی:

 •  تحقیقات فرهنگی ایران

      دانشگاه پیام نور:

 •  دانش حقوق مدنی

  لیست مترجم‌های اصلاح شده 

 • علم نت 
 • فیلیمو 
 • ایرانداک 
 • مجلات تخصصی نور(نورمگز)
 • نورسافت
 • ساعت ایرانداک 

لیست مترجم‌های افزوده شده: 

 

بهبودها و تغییرات حاصل شده در نسخه 5.2.4

تاریخ به‌روز رسانی: 7 اسفند 1396
رابط فایرفاکس پژوهیار نسخه 5.0.0 سازگار با فایرفاکس کوانتوم
بهبود لغات عربی در استنادهی
بهبود بخش استنادهی نرم‌افزار
بهبود پایگاه‌های کتابخانه‌ای اعم از

 •  فیلیمو
 •  آپارات
 •  نورشاپ
 •  خانه کتاب
 •  پایگاه مجلات تخصصی نور(نورمگز)
 •  کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی
 •  پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)
 •  پایگاه مقالات علمی کنفرانسهای  (سیویلیکا)

 

ایجاد شیوه نامه‌های مجلات عملی- پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی:

 

 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه الزهرا
  •  زبان پژوهی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه تهران
  •  پژوهش های کاربردی روانشناختی
  •  پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه خوارزمی
  •  دستاوردهای حسابداری ارزشی و رفتاری
  •   پژوهش های تربیتی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
  •  پژوهش‌های ارتباطی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه تربیت مدرس
  •  پژوهش های ادبیات تطبیقی
  •  نقد ادبی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه شاهد
  •  جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
  •  ادبیات دفاع مقدس
  •  علم سنجی
  •  نگره
  •  راهبردهای بازرگانی
  •  پژوهش‌های آموزش و یادگیری
  •  روانشناسی بالینی و شخصیت
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه امام صادق(ع)
  •  اندیشه مدیریت راهبردی
  •  پژوهشنامه حقوق اسلامی
  •  دانش سیاسی
  •  تحقیقات مالی اسلامی
  •  مطالعات اقتصاد اسلامی
  •  دین و ارتباطات
  •  علوم تربیتی از دیدگاه اسلام
  •  مطالعات قرآن و حدیث
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه امام حسین(ع)
  •  روانشناسی نظامی
  •  پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی
  •  فرهنگی تربیتی زنان و خانواده
  •  مدیریت اسلامی
  •  آفاق و امنیت
  •  پژوهش های حفاظتی و امنیتی
  •  مدیریت و پژوهش های دفاعی
  •  سیاست دفاعی
  •  جامع دفاع مقدس
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه پیام نور
  •  ادب نامه تطبیقی
  •  بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
  •  زبان شناسی اجتماعی
  •  پژوهش های ادبی و بلاغی
  •  دانش انقلاب اسلامی
  •  روش شناسی مطالعات دینی
  •  برنامه ریزی توسعه کالبدی
  •  اپتوالکترونیک
  •  پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
  •  پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
  •  روان شناسی سلامت
  •  عصب روانشناسی
  •  حسابداری دولتی
  •  پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
  •  مدیریت سازمان های دولتی
  •  پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه شهید بهشتی
  •  دانشکده مطالعات معماری ایران
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه شهید رجایی
  •  پژوهش های هستی شناختی
  •  معماری و شهرسازی پایدار
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه علم وفرهنگ
  •  گردشگری علم و فرهنگ
  •  هنر علم و فرهنگ
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه فرهنگیان
  •  مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
  •  آموزش پژوهی
  •  پژوهش در تربیت معلم
  •  تربیتِ معلم فکور
  •  توسعه حرفه ای معلم
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه هنر
  •  دستاورد
  •  نامه معماری و شهرسازی
  •  نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
  •  نامه هنرهای نمایشی و موسیقی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات پژوهشگاه صنعت نفت
  •  پژوهش نفت
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه مالک اشتر
  •  مدیریت بحران
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
  •  مدیریت در دانشگاه اسلامی
  •  فرهنگ در دانشگاه اسلامی
  •  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه تربیت مدرس
  •  جامعه شناسی تاریخی
  • -نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی
 • شیوه‌ نامه‌های مجله جامعه المصطفی
  •  جامعه المصطفی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه علوم انتظامي امين
  •  پژوهش‌های مدیریت انتظامی
  •  پژوهش های انتظامی-اجتماعی زنان وخانواده
  •  پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي
  •  دانش انتظامی
  • شیوه‌ نامه‌های مجلات پژوهشکده آمار
  •  آمار
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  •  ادبیات پارسی معاصر
  •  اقتصاد و تجارت نوین
  •  پژوهشنامه انتقادی
  •  پژوهشنامه علوی
  •  پژوهش‌های علم و دین
  •  تفکر و کودک
  •  جامعه پژوهی فرهنگی
  •  جستارهای تاریخی
  •  جستارهای سیاسی معاصر
  •  حکمت معاصر
  •  زبان شناخت
  •  غرب شناسی بنیادی
  •  فلسفه علم
  •  کهن نامه ادب پارسی
  •  مطالعات بین الرشته ای در رسانه و فرهنگ
  •  منطق پژوهی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات پژوهشکده امام خمینی (ره)
  •  پژوهشنامه متین
  •  اندیشه سیاسی در اسلام
  •  تاریخ نامه انقلاب
  •  پژوهشنامه عرفان
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه فردوسی مشهد
  •  زبان و ادبیّات عربی
  •  پژوهش های اقتصاد پولی، مالی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه تهران جنوب
  •  روانشناسی تحولی
  •  مهندسی آموزشی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
  •  دانش شناسی
 • اصلاح شیوه نامه‌های مجلات عملی- پژوهشی دانشگاه های:
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه خوارزمی
  •  مدل سازی اقتصادی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه علامه طباطبایی
  •  حکمت و فلسفه
  •  سراج منیر
  •  اندیشه علامه
  •  پژوهش های اقتصادی ایران
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه تهران
  •  توسعه کارآفرینی
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه تربیت مدرس
  •  فرهنگ و ادبیات عامه
 • شیوه‌ نامه‌های مجلات دانشگاه شهید بهشتی
  •  مشاوره شغلی و سازمانی

 

 • تاریخ به‌روز رسانی: ۱۷ آبان ۱۳۹۶ (دریافت)

اضافه کردن نوار جستجو در افزونه ورد پژوهیار در انتخاب شیوه‌نامه‌ها هنگام استناد
اصلاح چرخش پرانتزها در استناددهی چند مرجعی
بهینه‌سازی روند آپدیت شیوه‌ها و مترجم‌ها در ابتدای نصب نرم‌افزار به صورت خودکار
رفع برخی خطاهای گزارش شده
ایجاد شیوه نامه‌های مجلات عملی- پژوهشی دانشگاه های:

 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه علامه طباطبایی
  • پژوهش‌های اقتصادی ایران
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه تهران
  • توسعه کارآفرینی
  • بررسی‌های حسابداری و حسابرسی
  • گیاهان زراعی ایران
  • دانش گیاهپزشکی ایران
  • پژوهش‌نامه تاریخ تمدن اسلامی
  • مدیریت فناوری اطلاعات
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه شهید بهشتی
  • چشم‌انداز مدیریت دولتی
  • مجله چشم انداز مدیریت صنعتی
  • خانواده پژوهی
  • مشاوره شغلی و سازمانی
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه الزهرا
  • جلوه هنر
  • مجله مطالعات روانشناختی
  • اندیشه‌های نوین تربیتی
  • پژوهش در رفتار حرکتی
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
  • مجله نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه تربیت مدرس
  • فرهنگ و ادبیات عامه
  • پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
  • مجله اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه خوارزمی
  • تحقیقات مدلسازی اقتصادی
  • مهندسی تصمیم
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
  • پژوهش در برنامه ریزی درسی
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه آزاد بجنورد
  • پژوهش‌نامه تربیتی
  • پژوهش‌نامه تاریخ
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه آزاد تهران شمال
  • دانش‌شناسی
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه آزاد تهران مرکز
  • پژوهش‌های معرفت شناختی
 • شیوه‌نامه‌های مجلات دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران
 • شیوه‌نامه‌های مجلات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
  • تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی

تاریخ به‌روز رسانی: 17 مهرماه 1396 (دریافت)

 • افزودن مجموعه "آیتم های اخیرا اضافه شده" به ستون سمت راست.  
 • رفع خطای انتخاب آیتم استنادی مورد ویرایش هنگام زدن دکمه "ویرایش استناد".  
 •  در صورت بسته بودن نرم افزار word و زدن هر کدام از دکمه‌های tab پژوهیار، علاوه بر باز شدن نرم افزار پژوهیار، عملیات آن دکمه نیز انجام می‌شود.  
 • اصلاح کارکرد ویژگی افزودن آیتم با شناسه (آیتم جدید در کتابخانه‌ای که باز است افزوده می‌شود).  
 • اصلاح مترجم‌های نورمگز، آستان قدس، ایرانداک، خواجه نصیر طوسی، کتابخانه مشهد، گروه داده کاوی نور، نورشاپ، سید، خانه کتاب، کتابخانه خوارزمی، سیویلیکا. 

 

تاریخ به‌روز رسانی: 29 مردادماه ماه 1396 (دریافت)

 • تغییر مکان « افزودن آیتم با شناسه» از قسمت نوار ابزار به برگه ابزارها 
 • تغییر مکان «مکان‌یابی» از قسمت نوار ابزار به برگه ابزارها

 

تاریخ به‌روز رسانی: 7 مردادماه ماه 1396 (دریافت)

 •  به‌روزرسانی افزونه واژه‎پرداز word به نسخه 3.3.21
 •  به‌روز رسانی رابط مرورگر فایرفاکس به نسخه ۴,۰,40
 • به‌روز رسانی رابط مرورگر کروم به نسخه ۴,۰,37
 • به‌روز رسانی رابط مرورگر اپرا به نسخه ۴,۰,37
 • اصلاحات ظاهری پایه ای در نرم افزار و افزونه ورد
 • اصلاحات پایه ای و بومی سازی شیوه های استاندارد بین المللی شامل APA، IEEE، MLA، شیکاگو، ونکوور و هاروارد برای اولین بار در ایران
 • افزودن شیوه نامه های 21 مجله علمی- پژوهشی از دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، الزهراء و شهید بهشتی
 • امکان سرچ فول تکست در فایل های PDF و صفحات وب ضمیمه شده به آیتم‌ها در محیط نرم افزار
 • افزودن فیلدهای تخصصی به برخی آیتم ها، مانند افزودن فیلد تاریخ نشر اصلی به آیتم کتاب، فیلد نوع به آیتم مقاله کنفرانس، فیلد نوع نقد به آیتم‌ کتاب، مقاله مجله تخصصی، مقاله مجله عمومی، فیلد کاتب و حاشیه نویس به آیتم نسخه خطی، فیلدهای کارگردان و تهیه کننده به آیتم‌های دیداری و شنیداری
 • اضافه کردن فیلد اجباری مشخص کردن زبان آیتم برای همه‌ی آیتم‌های کتابشناختی، به منظور جلوگیری از بروز خطا در استناددهی
 • امکان نمایش  URLبرای همه آیتم‌ها یا فقط برای صفحات وب
 • رفع کردن باگ‌های گزارش شده توسط کاربران
 • به روزرسانی و افزودن فایل ها و فیلم های آموزشی جدید
 • راه اندازی بلاگ آموزشی پژوهیار
 • اضافه شدن بخش شیوه نامه های مجلات عملی- پژوهشی با قابلیت جستجو در سایت پژوهیار
 • اضافه شدن بخش ثبت درخواست پیاده سازی نسخه سازمانی پژوهیار به سایت
 • اضافه شدن بخش ثبت درخواست پیاده سازی شیوه نامه های سفارشی برای مجلات، کنفرانس و دانشگاه ها به سایت پژوهیار
 • تغییر آیکون نصب پژوهیار
 • ارائه نسخه رایگان و دمو پژوهیار با امکانات محدود 

صفحه‌ها